Kwartalnik Przekrój

KWARTALNIK PRZEKRÓJ 

  ANIMACJE OKŁADEK

Zima 2019 Ilustracja: Zbigniew Lengren (1950)

Jesień 2018 Ilustracja:  Igor Kubik

‚Szopka Noworoczna’ Ilustracja: Daniel Mróz, Tekst: Zbigniew Machej, Czyta: Marek Raczkowski